היי
סיור בחדר לידה
vod
03:25
הנקה נכונה
vod
09:25
ניתוח קיסרי ידידותי
vod
01:56
טיפול בתינוק אחרי השחרור
vod
03:14
סיור במחלקת יולדות
vod
01:55
שירות קיסרי ידידותי
article
בדיקות סקר ביילודים
article
צירים ולידה מוקדמת
article
אמצעי מניעה בתקופת הנקה
article
קביעת מין היילוד
article