היי
בדיקות במהלך ההריון
סימנים מבשרי לידה
מה להביא לחדר לידה?
ריקוד כחלק מתהליך הלידה
02:33
באילו מצבים נעשה שימוש בבלון?
03:19
מתי מגיעים לבית החולים?
01:54
סיור במיון המיילדותי
02:06
מתן טשטוש בלידה
02:15
מגוון התנוחות האפשריות במהלך הלידה
02:45
חתך החיץ אפיזיוטומי
03:01
תזונה בהיריון
14:04
לידת מים
01:26
לידה עם אפידורל
02:51
הרגעים שלאחר הלידה
01:44