היי
ד"ר רונלה מרום
מנהלת מחלקת ילודים

בת 51, 20 שנה במקצוע. רופאת ילדים עם מומחיות נוספת לרפואת ילודים, מתנדבת במדינות מתפתחות על מנת לעזור בהורדת שיעור התמותה של נשים וילודים סביב הלידה. בחרתי ברפואת ילודים ופגים כי נקודת הזמן בה נוצרים החיים מרגשת אותי, היכולת להציל חיים של ילוד או פג סביב הלידה גורמת לאושר להורים ולי, וחוץ מזה אין כמו לטפל בילודים, הם “האנשים” הכי מקסימים שאני פוגשת במהלך היום.

/filestock/file/1696154399544-0.png