היי
גב' לוסי אדלין
מנהלת הסיעוד בי"ח ליולדות ונשים

בעלת תואר שני בסיעוד מאוניברסיטת בן-גוריון, תואר ראשון,  BA, אחות מוסמכת מטעם אוניברסיטת תל-אביב, התכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד, ביה”ס האקדמי לסיעוד בלינסון.

בעבר מרכזת תחום בכירה מידע ומחשוב בהנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ת”א, אחות אחראית בכירורגיה מוגברת ילדים בבי”ח ע”ש “דנה-דואק”, סגנית אחות אחראית ורכזת הדרכה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבי”ח ע”ש “דנה-דואק”. בעלת 23 שנות ניסיון.

/filestock/file/1696150977156-0.png