היי
בטי גרינברג
א. אחראית של מחלקת יולדות א'

אחות אחראית של מחלקת יולדות א', לבטי ניסיון של 35 שנים כאחות, מתוכן 33 שנים ביולדות

/filestock/file/1699862033603-0.png