היי
אתי ששון
א. אחראית של מחלקת יולדות ב'

אחות אחראית של מחלקת יולדות ב', לאתי ניסיון של 20 שנים כאחות, מתוכן 15 שנים ביולדות

/filestock/file/1699861979032-0.png